شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
  • English (English)
۰۲۱-۴۶۰۹۶۲۰۷

محرک زیستی

آلگاتون

آلگاتون مایعی است حاوی اسیدهای آمینه، نیتروژن و کربن آلی که به آسانی توسط گیاه قابل جذب می باشند. اثر متقابل میان این اسیدهای آمینه با عصاره جلبک دریایی موجود در این کود سبب ذخیره سازی انرژی در گیاهان می گردد، چرا که...

دانلود کاتالوگ
ردوسال

ردوسال با فراهم نمودن آسان کلسیم قابل دسترس و آزاد سازی آن در خاک، موجب کاهش مشکلات در مورد نمک های آزاد به ویژه سدیم گردیده و در نتیجه امکان استفاده از آب ها و خاک های غنی از سدیم را فراهم می نماید. همچنین ردوسال با بهره مندی از...

دانلود کاتالوگ
سان رد

سان رد محتوی فنیل آلانین، متیونین، مونوساکاریدها و عصاره های غنی از اکسی لیپین ها که باعث افزایش فعالیت های متابولیکی وابسته به بلوغ میشود. همچنین تامین کننده پیش ماده فنیل آلانین و اکسی لیپین ها میشود ...

دانلود کاتالوگ
شیفت

شیفت حاوی ریز مغذی های، مس و بور و منگنز است که باعث تحریک میوه دهی و افزایش تراکم و پروتئین دانه میشود. همچنین شامل ماده مرطوب کننده و پخش کننده می باشد که باعث افزایش سطح تماس برگ و پخش بهتر علف کش ها و آفت...

دانلود کاتالوگ
کریس

کود کریس یک محرک بیولوژیکی جهت بهبود و افزایش رشد و همچنین یکنواختی در رسیدگی میوه ها میباشد ، که باعث تحریک تقسیم سلولی در میوه های جوان، از طریق افزایش بیوسنتز اکسین و همچنین افزایش پلی آمین ها می گردد و به...

دانلود کاتالوگ
لاکر

مایع لاکر به عنوان یک منبع غذایی ارزشمند برای گیاهان عمل می نماید. این کود حاوی عصاره های گیاهی غنی از پلی ساکاریدها، آمینو اسیدها و پلی پروپانوئیدها می باشد که به عنوان منبع انرژی و کربن ارگانیک جهت فتوسنتز و...

دانلود کاتالوگ
نوآ جی آر

گرانول نوآ جی آر بر پایه گیاهی، حاوی اسید فولیک، اسید هیومیک، اسیدهای آمینه ضروری و بتائین میباشد. مواد موجود در این کود بصورت تدریجی وارد خاک شده و باعث توسعه سیستم ریشه ای و در نتیجه بهبود سیستم زهکشی خاک و افزایش گردش هوا در خاک و جذب بهتر و بیشتر مواد غذایی می گردد. بتائین موجود در این کود به عنوان یک...

دانلود کاتالوگ
نوآ

مایع نوآ جی آر بر پایه گیاهی، حاوی اسید های آلی، ویتامین ها، عصاره گیاهی و انواع عناصر غذایی ریز مغذی به صورت کلات می باشد. عصاره گیاهی موجود در نوآ غنی از گلایسین بتائین بوده که همراه با اسیدهای آلی، یک عامل ریشه زایی محسوب می شده که موجب افزایش طول ریشه، بهبود جذب مواد غذایی، بهبود ساختار خاک و افزایش...

دانلود کاتالوگ